Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Już dziś możesz starać się o pełny zwrot podatku z zagranicy. Dzięki naszej firmie możesz odzyskać nawet 100 % zapłaconego podatku za granicą. Staramy się, aby spełnić Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakość i dostępność usługi.

Czytaj więcej ...

Regulamin

1. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.biuro-konkret.eu prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
2. Właścicielem strony biuro-konkret.eu jest firma KONKRET Marzena Dula z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim , ul. Szczęśliwa 59.
3. Korzystanie ze strony internetowej biuro-konkret.eu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich użytkowników internetu.
4. Właściciel strony internetowej biuro-konkret.eu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na stonie oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania strony lub jej likwidacji bez uprzedniego powiadamiania użytkowników.
5. Strona internetowa biuro-konkret.eu ma charakter wyłącznie informacyjny.
6. Strona internetowa biuro-konkret.eu została opracowana z dołożeniem wszelkiej staranności i w oparciu o wiarygodną wiedzę.
7. Właściciel strony biuro-konkret.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez użytkowników na podstawie informacji zawartych na stronie.
8. Właściciel strony biuro-konkret.eu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy elektroniczną a fizyczną postacią dystrybowanych produktów.
9. Korzystanie ze strony biuro-konkret.eu w sposób inny niż stricte informacyjny wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody właściciela strony.
10. Modyfikowanie niniejszej strony lub rozpowszechnianie jej w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.