Odzyskaj podatek z zagranicy w Tomaszowie Mazowieckim! Zwrot podatku z Norwegii, Niemiec, Holandii, Belgii i Anglii.

Już dziś możesz starać się o pełny zwrot podatku z zagranicy. Dzięki naszej firmie możesz odzyskać nawet 100 % zapłaconego podatku za granicą. Staramy się, aby spełnić Twoje oczekiwania. Dla Ciebie dbamy o jakość i dostępność usługi.

Czytaj więcej ...

Zasady współpracy

    Początek współpracy to zawarcie umowy na obsługę wg Państwa potrzeb.Przedstawiamy Państwu standardowy projekt umowy w celu zapoznania się i zaproponowania ewentualnych uwag.
    W momencie ustalenia warunków współpracy umowa zostaje zawarta. Podpisanie umowy z naszym biurem nie musi oznaczać odcięcia Państwa od własnej dokumentacji. W każdej chwili, oczywiście po wcześniejszym ustaleniu - mają Państwo możliwość wglądu do własnej dokumentacji. Najczęściej proponujemy Klientom odbiór dokumentów po zamknięciu roku podatkowego tj. po rozliczeniu rocznym złożonym do US. Oczywiście istnieje również możliwość przechowywania dokumentacji w naszym biurze. Wybór należy do Państwa.

    Po podpisaniu umowy z naszym biurem przejmujemy za Państwa w uzgodnionym zakresie obowiązki księgowe, kadrowo - płacowe. Dzięki temu koncentrują się Państwo na przedmiocie swojej działalności i ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych. W umowie ustalamy częstotliwość i sposób przekazywania dokumentacji księgowej oraz sposób przekazywania informacji na temat wysokości bieżących zobowiązań wobec np. US, ZUS.

    Poniżej przedstawiamy krótki opis miesięcznych czynności związanych z obsługą Państwa firmy przez nasze biuro:
1.  Na kilka dni przed zakończeniem miesiąca kontaktujemy się z Klientem telefoniczne lub za pośrednictwem Internetu i ustalamy dane dotyczące listy płac;
2.  Na podstawie otrzymanych danych sporządzamy listę płac, deklaracje PIT-4 i ZUS. Deklaracje do urzędów wysyłane są przez nas -Państwo dostają od nas informację o wysokości zobowiązań oraz terminach płatności na adres email lub telefonicznie;
3.  W terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia miesiąca dostarczają Państwo dokumenty związane z prowadzoną działalnością do biura /osobiście, pocztą, możliwy odbiór przez biuro/;
4.  Po zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów dokonujemy odpowiednich księgowań;
5.  Po zamknięciu okresu księgowego informujemy Klienta o wynikach, sporządzamy/wysyłamy deklaracje do US oraz informujemy Państwa o wysokości zobowiązań wobec US;